AKTUALIZOVANÉ: od sviatku sv. Dominika Savia – 6. mája 2020 sa spúšťa možnosť navštevovať verejné bohoslužby v kostole u Saleziánov – podrobné podmienky nájdete na tomto linku: https://www.zilina.sdb.sk/farnost/pokyny-k-slaveniu-bohosluzieb-od-stredy-6-maja/

Drahí mladí, animátori, vedúci stretiek, rodičia a tréneri,

v mene direktora komunity don Pavla Dzivého Vám všetkým preposielame informácie ohľadne opatrení vzhľadom na situáciu v našom kraji a na Slovensku. Prosíme Vás o rešpektovanie, vzájomnú podporu a modlitbu v tomto čase.

 
      Po konzultácií s provinciálnym vikárom a s niektorými z Vás a na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a pre zachovanie bezpečnosti mladých budú v našom Oratóriu a saleziánskom diele až do odvolania pozastavené a zrušené všetky pravidelné aj nepravidelné aktivity, stretká a podujatia – v Oratku aj mimo neho. Informujte o tom prosím Vašich zverencov a skupinky.
 

     Na základe nariadenia Konferencie biskupov Slovenska sa od dneška nebudú sláviť sv. omše ani u Saleziánov, ani v Bánovej – ani nedeľné! Úmysly sv. omší, ktoré boli na sv. omše plánované, budú v daný deň odslúžené pri neverejných sv. omšiach. Biskupi povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení poskytne KBS po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. Celé znenie stanoviska KBS nájdete na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

O opätovnom prechode do bežného režimu vás budeme v čas informovať. Sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram.
 
Prozreteľnosť nám poslala čas, ktorý môžeme využiť na oddych, štúdium a modlitbu!
 
Vďaka
 
Buďte požehnaní!

Možnosť sledovať živé prenosy svätých omší na TV Lux alebo na youtube kanáli spolubratov saleziánov z Banskej Bystrice – SALEZKO.