Kancelária DOMKY sa nachádza v priestoroch Oratória.

Poštová adresa:

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina
Rajecká 2806/17
010 01 Žilina

IČO: 36143944
DIČ: 2021446207
Číslo účtu: SK5183300000002801977259

(Staré číslo účtu: SK16 0900 0000 0000 7651 7583)