Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)

Archive for 11 marca, 2020

  • oznamy

    POZASTAVENIE aktivít – COVID – 19

    AKTUALIZOVANÉ: od sviatku sv. Dominika Savia – 6. mája 2020 sa spúšťa možnosť navštevovať verejné bohoslužby v kostole u Saleziánov – podrobné podmienky nájdete na tomto linku: https://www.zilina.sdb.sk/farnost/pokyny-k-slaveniu-bohosluzieb-od-stredy-6-maja/. Drahí mladí, animátori, vedúci stretiek, rodičia a tréneri, v mene direktora komunity don Pavla Dzivého Vám všetkým preposielame informácie ohľadne opatrení vzhľadom na situáciu v našom kraji a na Slovensku. Prosíme Vás o …