Chata kláštor

Zimná orchestrácka chata (hoci nebol sneh 🙂 sa niesla v duchu rehoľného života. Dali sme jej názov “Chata Kláštor”. Hneď po príchode na chatu sa všetci rozdelili do reholí Karmelitániek, sestier Matky Terezy, Kapucínov a Saleziánov. Sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti sme sa zriekli mobilov a dali jedlo do spoločného. Po večeri si každý šil svoj rehoľný habit. Potom sme sa chodili modliť za zosnulých korunku k Božiemu milosrdenstvu a pritom vyrábali ruženec. Ráno sme začali rannými chválami a rozcvičkou. Raňajky boli skromné – chlieb so soľou a vajíčko natvrdo.

V priebehu niekoľkých hodín sme zažili celý týždeň mníšskeho života. Každý deň podľa hesla: “modli sa a pracuj” sme robili jednu duchovnú a jednu pracovnú činnosť. Boli to napríklad spev gregoriánskeho chorálu, pečenie hostií, ktoré sme použili aj pri svätej omši, nosenie dreva, vody, prepisovanie Písma a ďalšie. Okrem toho sme každý deň krátko spali, pomodlili sa a mali jedlo – jednohubku, na každý deň inú. Poobede sme hrali tradičné vlajky. Mali sme svätú omšu a po nej agapé, kde sme s tortou, pudingom a koláčmi oslávili Ruksovu 40-ku.

Dominika Lukáčiková