Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)
 • farnosť formácia udalosti

  “Chceme o tom hovoriť!”

  V našom saleziánskom stredisku počas tohto školského roka prebieha formačný projekt “Chceme o tom hovoriť!”  Je to vzdelávanie pre tých, ktorí chcú v súlade s Kódexom výchovného správania v saleziánskych dielach hľadať odpovede na výzvy výchovy v oblasti ochrany detí a mladých pred negatívnymi javmi spoločnosti. Tri stretnutia na jeseň začali s témou prevencie vo výchove s lektorom Andrejom Rajským, vysokoškolským profesorom …

 • saleziánske oratórium

  Zveľaďovanie strediska

  Jesenná dobrovoľnícka brigáda Ďakujeme všetkým, ktorí si ubrali zo svojho domáceho časového rozpočtu a prišli pobrigádovať do nášho strediska. Veľmi sme sa tešili, že prišli mnohí zveľadiť priestory nášho kostola, oratória či pračovať s drevom na chate v Polúvsí. V kostole sa vytepovali stoličky, koberce umyli okná, odstránili prach na sochách kostola a krížovej ceste, …

 • tábory

  Ryby sú potrava…

  Rodinný tábor v Rodinkove Kto tento rok nestihol more, ale stihol Rodinný tábor v Rodinkove, nebol o nič ukrátený. Hneď v prvý deň sme boli hodení do slaných morských vĺn, v ktorých sa rybiemu tatkovi stratil jeho syn Fero… Sprevádzali sme Fera i otca pri ich vzájomnom hľadaní sa i pri stretnutiach s obyvateľmi hlbín. …

 • saleziánske oratórium tábory

  Nechýbal pestrý pohyb

  Športový kemp pre 1. st. ZŠ V predposledný augustový týždeň sa konal na oratóriu Športový kemp pre chlapcov a dievčatá prvého stupňa ZŠ. Animátori vymysleli pre nich super program, počas ktorého boli aj tréningy ako napr. futbal, basketbal, brankársky tréning a mnoho ďalších…. Na kempe nemohol chýbať ani obed, na ktorom si deti pochutnali a …