Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)
Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
 • Featured

  saleziánske oratórium stredisko

  Zatvorené oratko – núdzový stav

  ZATVORENÉ ORATKO… Vzhľadom na pandemické opatrenia je od 25.11.2021 Saleziánske oratórium v Žiline zatvorené so všetkou svojou prezenčnou činnosťou. Sťahujeme sa do online priestoru. Stále je možnosť pre veriacich pristúpiť individuálne po dohode k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu. Ďalej využívajme všetky dostupné prostriedky, aby sme sa vzájomne povzbudili a pomohli si. Pavol Pillár, …

 • saleziánske oratórium

  Loptička rýchlo lietala

  VIACGENERAČNÝ PINGPONGOVÝ TURNAJ V nedeľu 14.11. o 14.30 sa uskutočnil už tradičný pingpongový turnaj. Tohtoročnou novinkou bola kategória  ,,rodinná štvorhra”. Turnaja sa zúčastnilo viac ako 30 účastníkov, ktorí sa v štyroch kategóriách “pobili” o poháre a medaile. Výhercov potešili aj saleziánske šeky do “baru”. K dobrej atmosfére prispelo aj občerstvenie v bare. Už teraz sa …

 • miništranti saleziánske oratórium stretko

  Rytieri oltára naživo

  Akcia najmladších miništrantov V nedeľu 16. mája stretko najmladších miništrantov „Rytieri oltára“, podobne ako niekedy prví chlapci z oratória dona Bosca, mali v pláne ísť na nedeľnú prechádzku. Bohužiaľ počasie neprialo tomu, aby sa výlet uskutočnil, preto program bol zmenený. A po detskej omši chlapci spolu s animátormi išli do oratória, kde prežili krásne chvíle …

 • stredisko

  Rok DOBROVOĽNÍCTVA

  18. marca oficiálne odštartoval ROK DOBROVOĽNÍCTVA v našom Žilinskom samosprávnom kraji, do ktorého sme zapojení aj my z nášho strediska. Do úlohy komunikátora za naše stredisko sa odhodlala Lucka Valúšková. V deň spustenia v doobedných hodinách prebehla aj tlačovka, na ktorej p. predsedníčka ŽSK oficálne oznámila, že sa bude konať rok dobrovoľníctva. Na Facebooku je …