Detský Silvester 2016 sa niesol v téme Doby ľadovej. Príbeh začal úplne nevinne na oslave výročia Mamutej svadby. Nečakaná spŕška meteoritov prekazila zábavu a obnovila hrozbu zániku ríše živočíchov, ktorá sa v určitých periódach pravidelne opakuje. Zvieratká sa za pomoci 

detí rozhodli, že za každú cenu musia meteorit odvrátiť. Cez rôzne úlohy a súťaže zbierali vzácne magnetické kamene, ktoré len – len stihli nasypať do sopky, a tak odvrátiť blížiacu sa apokalypsu

Po svätej omši na záver programu deti spoločne odpočítali fiktívnu polnoc, pripili si detským šampanským a vypustili ohňostroj.