Ruža bl. Carla Acutisa

Na oratóriu zakladáme ružencové spoločenstvo mladých – ružu. Jej nebeským dobrodincom bude bl. Carlo Acutis, novodobý Dominik Savio. Viac sa dá o ňom dozvedieť tu. Podnet k ruži dala Anežka Palúchová, ktorá bude zároveň  jej koordinátorkou. Každý jeden člen sa denne modlí jeden desiatok ruženca a takto spoločne sa pomodlíme ruženec alebo niekoľko ružencov na úmysly, ktoré si budeme spoločne dávať.

Úmysly na apríl

  • za Coronakrízu
  • za pokoj na Slovensku
  • za nenarodené deti
  • za uzdravenie pre Danku
  • za chudobných a nezamestnaných
  • za Majku a jej bábätko
  • za všetkých ktorým sme sľúbili modlitbu
  • za pokoj pre nás a naše rodiny
  • za jednotu v Saleziánskom prostredí
 Slávnostný ruženec:
#1 – Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
#2 – Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
#3 – Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
#4 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
#5 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
 Bolestný ruženec:
Anežka Palúchová #1 – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
Michaela Štubňová #2 – Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Mišo Gregor #3 – Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Maťo Ivanič #4 – Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
Barbora Hudáková #5 – Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
 Ruženec svetla:
Viktória Dančová #1 – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Radka Môciková #2 – Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Rebeka Badániková #3 – Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Pavol Pillár #4 – Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
Zuzana Badlíková #5 – Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.