Ruža bl. Carla Acutisa

Na oratóriu znova obnovujeme ružencové spoločenstvo mladých – ružu. Jej nebeským sponzorom bude bl. Carlo Acutis, novodobý Dominik Savio. Viac sa dá o ňom dozvedieť tu. Každý jeden člen sa denne modlí jeden desiatok ruženca a takto spoločne sa pomodlíme ruženec alebo niekoľko ružencov na úmysly, ktoré si budeme spoločne dávať. Môžete pozývať aj ďalších zvlášť mladých do tohto nášho spoločenstva.

Úmysly na  SEPTEMBER 2023

  • za starých a chorých
  • za všetkých manželov
  • za duše v očistci
  • za pokoj na Ukrajine
  • za prenasledovaných kresťanov
  • za úspešné začatie školského roka
   Slávnostný ruženec:
 Radka Môciková #1 – Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Ján Schmidt
#2 – Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
Jakub Baleja
#3 – Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
   Barbora Chovanová #4 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
  Pavol Pillár #5 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
   Bolestný ruženec:

#1 – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

#2 – Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

#3 – Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

#4 – Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
  #5 – Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
   Ruženec svetla:

#1 – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.

#2 – Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
 Marína Mieresová  #3 – Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
  Michaela Štubňová #4 – Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.

#5 – Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.