Ruža bl. Carla Acutisa

Na oratóriu zakladáme ružencové spoločenstvo mladých – ružu. Jej nebeským dobrodincom bude bl. Carlo Acutis, novodobý Dominik Savio. Viac sa dá o ňom dozvedieť tu. Každý jeden člen sa denne modlí jeden desiatok ruženca a takto spoločne sa pomodlíme ruženec alebo niekoľko ružencov na úmysly, ktoré si budeme spoločne dávať.

Úmysly na apríl

  • za zdravie
  • za pokoj na Ukrajine
 Slávnostný ruženec:
#1 – Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
#2 – Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
#3 – Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
#4 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
#5 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
 Bolestný ruženec:
Marko Bálek #1 – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
Michaela Štubňová #2 – Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Michal Gregor #3 – Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Barbora Hudáková #4 – Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
Zuzana Badlíková #5 – Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
 Ruženec svetla:
Maťo Ivanič #1 – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Pavol Pillár #2 – Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Rebeka Badániková #3 – Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Radka Môciková #4 – Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
Viktória Dančová #5 – Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.