Ruža bl. Carla Acutisa

Na oratóriu zakladáme ružencové spoločenstvo mladých – ružu. Jej nebeským dobrodincom bude bl. Carlo Acutis, novodobý Dominik Savio. Viac sa dá o ňom dozvedieť tu. Podnet k ruži dala Anežka Palúchová, ktorá bude zároveň  jej koordinátorkou. Každý jeden člen sa denne modlí jeden desiatok ruženca a takto spoločne sa pomodlíme ruženec alebo niekoľko ružencov na úmysly, ktoré si budeme spoločne dávať.

Úmysly na január

  • za Coronakrízu
  • za pokoj na Slovensku
  • za nenarodené deti
  • za uzdravenie pre Danku
  • za chudobných a nezamestnaných
  • za Majku a jej bábätko
  • za Anežkynu starkú aby sa jej rýchlo vyliečil zlomený členok
  • za všetkých ktorým sme sľúbili modlitbu
  • za pokoj pre nás a naše rodiny

 Slávnostný ruženec:
 Radka Môciková #1 – Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Mišo Gregor #2 – Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
Zuzana Bádliková #3 – Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Pavol Pillár #4 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Rebeka Badániková #5 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
 Radostný ruženec:
Barbora Hudáková #1 – Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Sv. počala.
Viktória Dančová #2 – Ježiš, ktorého si Panna v pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Anežka Palúchová #3 – Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
Michaela Štubňová #4 – Ježiš, ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala.
#5 – Ježiš, ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme našla.
 Bolestný ruženec:
#1 – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
#2 – Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
#3 – Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
#4 – Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
#5 – Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
 Ruženec svetla:
#1 – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
#2 – Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
#3 – Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
#4 – Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
#5 – Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.