Ruža bl. Carla Acutisa

Na oratóriu znova obnovujeme ružencové spoločenstvo mladých – ružu. Jej nebeským sponzorom bude bl. Carlo Acutis, novodobý Dominik Savio. Viac sa dá o ňom dozvedieť tu. Každý jeden člen sa denne modlí jeden desiatok ruženca a takto spoločne sa pomodlíme ruženec alebo niekoľko ružencov na úmysly, ktoré si budeme spoločne dávať. Môžete pozývať aj ďalších zvlášť mladých do tohto nášho spoločenstva.

Úmysly na APRÍL 2024

  • za mladých
  • za všetkých manželov
  • za duše v očistci
  • za pokoj na Ukrajine
  • za prenasledovaných kresťanov
  • aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti
  • za vernosť v povolaní každého saleziána na SK – v rámci storočnice
Jakub Baleja #1 – Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 Marína Mieresová #2 – Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
  Ján Schmidt #3 – Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Barbora Chovanova
#4 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Radka Môciková
#5 – Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
   Bolestný ruženec:
   #1 – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

#2 – Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.


#3 – Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
   #4 – Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

#5 – Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
   Ruženec svetla:

#1 – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
 
#2 – Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
  #3 – Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
  Miška Štubňa #4 – Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
 Pavol Pillar #5 – Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.