Don Janko Tocký - spomienky, zážitky, fotografie, životopis...

PODEĽ SA aj ty - napíš svoju spomienku/zážitok/výrok/povzbudenie o don Jankovi - do KOMENTÁRA NASPODU

ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
30. decembra 1930
1938 – saleziáni prišli do Žiliny
1948 – vstup do noviciátu

1950 – ako mladý salezián prepustený do civilu 1952 –
útek z Československa do Talianska
1955 – večné sľuby v Turíne a odchod do Anglicka
1958 – Belgicko (Ramegnies-Chin pri Tournai) 1967 –
kňazská vysviacka (Turín, Valdocco)
1981 – Taliansko (Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme)

1992 – 2024 Slovensko (Žilina)

MODLITBA

Bože, milosrdný Otče, vypočuj moju
modlitbu a osvieť mi srdce milosťou Ducha
Svätého, aby som dôstojne slávil tvoje
tajomstvá, verne slúžil tvojej Cirkvi a teba
miloval vytrvalou láskou.