Diskusie so saleziánmi o...

Juraj Malý o jeho poslaní vo väzení…

Pavol Grach o cestách…

Peter Mlynarčík o knižnici…

Igor Pecha o 30-ke SOŠ Sv. Jozefa Robotníka…