BOSS bola súťaž o saleziánskych svätých podľa vzoru Biblickej olympiády… Na školách prebiehali najprv miestne kolá a výhorcovia sa prebojovali až na mestské kolo. Mladí si mali naštudovať …