Animátori zo saleziánskeho oratória v Žiline sa stretli v utorok pred štedrým dňom, aby vzájomne prežili kúsok z vianočnej atmosféry. 

Začiatok Animátorských Vianoc bol v porovnaní s rokmi 2015 a predchádzajúcimi netradičný – namiesto oplátok sa animátori rozprávali o otázkach, ktoré si našli na spodnej strane pohárov s punčom. 

Po vianočnej kapustnici nasledoval kvíz zo života Oratka v podaní moderátorskej dvojice Tadeho a Radky. Otázky rôzneho štýlu nie len preverili vedomosti, ale aj zabavili a prekvapili, avšak určite nie tak, ako darčeky, ktoré si animátori navzájom pripravili. Na Animátorských Vianociach nechýbala ani tradičná pieseň Tichá noc a koledy. Čerešničkou na torte bolo vinšovanie v podaní veľkého a malého Mirca Šutku.