Členstvo v Saleziánskom oratóriu v Žiline

Členstvo v Saleziánskom oratóriu platí na školský rok (september až august) a sme radi, keď je členom každý, kto navštevuje oratórium. Každý kto navštevuje stretko alebo krúžok alebo inak sa zapája do aktivít i služby v Saleziánskom stredisku / oratku má byť členom. Nám pomôže aktuálny počet členov a vy budete mať zľavu na rozličné podujatia organizované Saleziánskym oratórium. Členstvo sa obnovuje zaplatením členského príspevku – na aktuálny školský rok je člen oratka ten, kto si zaplatil členský príspevok (aspoň ním platíme nejakú časť energií) – ten je nasledovný:

  • deti 15€ (do konca júla 7€, do 15. septembra 10€)
  • ak je niekto v CVČ Žirafa cez nás (dá sa prihlásiť iba do 10. septembra), platí iba dobrovoľný príspevok
  • animátori/dobrovoľníci/MTZ/rodičia dobrovoľný príspevok
  • člen kšk (30€/polrok, súrodenec/i 25€) je zároveň členom Domky – ak je aj člen CVČ – tak sa odráta 10€
  • za vzdelávací poukaz (iba v tom prípade, že je cez nás v CVČ Žirafa v aktuálnom roku) bude jednorazová zľava 20€ na niektoré podujatie