Členstvo v Saleziánskom oratóriu v Žiline

Členstvo v Saleziánskom oratóriu platí na školský rok (september až august) a sme radi, keď je členom každý, kto navštevuje oratórium. Každý kto navštevuje stretko alebo krúžok alebo inak sa zapája do aktivít i služby v Saleziánskom stredisku / oratku má byť členom. Nám pomôže aktuálny počet členov a vy budete mať zľavu na rozličné podujatia organizované Saleziánskym oratóriom. Členstvo sa obnovuje zaplatením členského príspevku – na aktuálny školský rok je člen oratka ten, kto si zaplatil členský príspevok (prispievame ním napr. na nejakú časť energií) – ten je nasledovný:

  • deti 15€ (do konca júla 7€, do 15. septembra 10€) – Platbu členského môžete realizovať na účet DOMKY Žilina: SK51 8330 0000 0028 0197 7259 s poznámkou “členské 23.24 a meno dieťaťa/účastníka”.
  • ak je niekto v CVČ Žirafa cez nás (dá sa prihlásiť iba do 10. septembra), týmto má už zaplatený členský príspevok
  • animátori/dobrovoľníci/MTZ/rodičia dobrovoľný príspevok
  • za vzdelávací poukaz (iba v tom prípade, že je cez nás v CVČ Žirafa v aktuálnom roku) bude jednorazová zľava 20€ na niektoré podujatie
  • Futbalisti (1. kšk Žilina) majú špeciálne členské a platia iba za členstvo v kšk  napriek tomu, že sú povinne aj členmi našej materskej organizácie Domka. Členské je 50€/polrok, súrodenec/i 45€;  ak je zároveň niekto cez nás aj členom CVČ Žirafa – tak sa odráta ďalších 5€ z  polroka; za vzdelávací poukaz (iba v tom prípade, že je cez nás v CVČ Žirafa v aktuálnom roku) je dodatočná zľava 10€ na polrok. Toto členské v kšk sa platí na samostatný účet – SK98 8330 0000 0025 0144 4805.