Už teraz je možné sa prihlasovať na ponuky saleziánskeho oratória v Žiline na školský rok 23/24 cez článok vyššie…