Rodinný tábor v Rodinkove

Kto tento rok nestihol more, ale stihol Rodinný tábor v Rodinkove, nebol o nič ukrátený. Hneď v
prvý deň sme boli hodení do slaných morských vĺn, v ktorých sa rybiemu tatkovi stratil jeho syn
Fero… Sprevádzali sme Fera i otca pri ich vzájomnom hľadaní sa i pri stretnutiach s obyvateľmi
hlbín.
Pri tom všetkom sme stihli zažiť more dobrej nálady, more dobrých ľudí, more hravých aktivít,
more detského (snáď prevažne radostného kriku 🙂 ), ba aj more vtipov, keďže nás duchovne
sprevádzal don Ferdo Kubík.
V jeden večer väčšie deti nahliadli do skutočných morských zákutí prostredníctvom fotografíí a
zaujímavého rozprávania potápača Eda a očarené morským dobrodružstvom nechali rodičov
diskutovať na prednáške otca Romana Seka.

Vyšlo už tradične skvelé počasie, a tak si rodičia i deti dosýta vykúpali dušu v mori krásneho a
pestrého rodinného programu i slnili sa na na hore Butkov. Ako spoločenstvo sme si z príjemného,
spevom okoreného “teraz” poopekali budúce spomienky spolu so špekáčikmi a trdelníkmi.
Nuž a tak, ako sa napokon otec s Ferom našli, veríme, že sa na Rodinnom tábore nájdeme o rok
opäť 🙂
PS: Nezabudnite, ryby sú potrava! 🙂