Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)
Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)

čo nás čaká

 • čo nás čaká

  6. deň – DEVIATNIK – Mária POMOCnica

  „Dôverujte Panne Márii Pomocnici a uvidíte, čo sú to zázraky.“ (sv. Ján Bosco) VIDEODEVIATNIK včera naštartoval. Tento rok saleziánska kongregácia prosí viac než inokedy Pannu Máriu o POMOC. Témou deviatnika, ktorý nás pripravuje na jej sviatok, bude slovo HELP (POMOC), keďže je Pomocnica. Obsahom bude každodenný príhovor hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho, príbehu Bruna …

 • čo nás čaká

  LETNÉ PODUJATIA 2022

  Sústredenie animátorov Príprava, sústredenie, obnova animátorov a mtz poslaných slúžiť na letných podujatiach nášho strediska – 1. – 2. júl, Saleziánske oratórium v Žiline – 7. (skončený) ZŠ a vyššie – CENA: 5€, členské do Domky 22/23 v cene – Vedúci: Pavol Pillár PRIMÍCIE 3. júla, PRVÁ sv. omša Janka Butkovského v kostole u Saleziánov LPT2022 …

 • čo nás čaká

  Rodinný tábor

  Rodinný tábor je určený najmä pre rodiny stretávajúce sa u Saleziánov v Žiline Termín 18. – 21. augusta 2022 v Rodinkove – Belušské Slatiny.  (príchod vo štvrtok 18. 8. od 16:00) Poplatok za tábor pozostáva z úhrady za ubytovanie a celodennú stravu (podľa cenníka Rodinkova) a príspevku na réžiu a materiál. (30€ / rodina, bude vyberaný v deň nástupu …