Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)
Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)
Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)

čo nás čaká

  • čo nás čaká oznamy

    Darujme úsmev

    Projekt Darujme úsmev pomôže núdznym konkrétnymipotrebami už po desiatykrát!Hlavným cieľom projektu je priniesť úsmev deťom a núdznymrodinám v predvianočnom čase a aspoň čiastočne zmierniťmateriálnu núdzu a ťažké životné podmienky, v ktorých sanachádzajú. V posledných rokoch je cieľom i podpora vzdelávaniaštudentov zo sociálne slabších pomerov. Kto sú adresáti pomoci?Pomoc sa v projekte sústreďuje na rodiny či …

  • čo nás čaká

    Mladý líder 2023/24

    Ponuka vzdelávanie a vyzrievania cez animátorstvo 1. decembra pokračujeme v projekte MLADÝ LÍDER. Je to celoročná ponuka,  cez ktorú sa v našom stredisku formuje partia animátorov. Vzdelávačky, poznávanie saleziánskeho duchu, chatovačka, zručnosti saleziánskeho animátora sú časti tohto kurzu. Tento rok okrem stupňa “basic” a “advance” štartujeme aj “premium”, ktorý bude mať špeciálnu formu – spúšťa …