Slávnosť Panny Márie Pomocnice

Saleziánska rodina si zvlášť uctieva Pannu Máriu ako Pomocnicu kresťanov. Pri príležitosti jej sviatku sa 26. mája uskutočnilo stretnutie saleziánskej rodiny. Saleziáni, spolupracovníci, exalievi, farníci, dobrodinci animátori, rodiny s deťmi – všetci sa tu spoločne stretli, aby oslávili sviatok tejto našej veľkej orodovníčky.  Slávnosť začala spoločnou sv. omšou o 15:00 a po nej sa sprievod presunul do priestorov Oratka, kde čakal guláš, pečené mäso, príjemná atmosféra a pre mladších aj veľké množstvo aktivít, ktoré si pripravili naši animátori. Pri pohľade na rodinnú atmosféru napadne iba jedno: „Aké je pekné, keď je rodina pospolu.“

Peter Lukáčik