Biblická olympiáda saleziánskych svätých

V tento piatok 25.5.2018 sa konala tradičná biblická súťaž spojená so životopisom nejakého svätca (BOSS) na našom oratóriu a súťažili medzi sebou žilinské ZŠ.

Tohto roku bola téma nie o Biblii, ani o nejakom svätcovi, ale o misiách v Ekvádore, ktoré úžasným spôsobom popísal don Šutka vo svojej knihe Medzi Šuarmi.

V knihe je nádherne popísané, akým hrozným, krvilačným a nenávistným životom žili títo Indiáni pred príchodom misionárov a ako sa zmenil ich život. Bieli kolonisti zaberali pôdu, vytlačovali Indiánov do pralesa a oni z tej nespravodlivosti nevedeli nič iné, len zabíjať.

Veľmi vhodná kniha pre deti, celkovo sa do súťaže zapojili tri školy, každá vyslala dve družstvá a vyhrala škola Dobrého pastiera zo Soliniek.

Gratulujeme!

Marián Drahoš