Netradičný triedny výlet

Všetci dôverne poznáme malebnú Rajeckú dolinu, v ktorej je najlepšia saleziánska chata v Poluvsí. A tento víkend (27. – 28. apríla 2018) mala chata opäť na mále, skoro sa rozpadla vplyvom piatakov a šiestakov zo ZŠ Jarná 20. Najlepšia pani katechétka Hanka Čelková zobrala žiakov už na tradičnú chatovačku. Tentokrát lós padol na piatakov, ale boli s nami aj dvaja šiestaci a ako pomocníci prišli Sabča, Lucka, Matúš, Stano a Fero. Po príchode sme sa si dali rýchlu večeruzopár pravidiel, aby sme chatu úplne nezbombardovali (a pomohlo to, chata ešte stojí aj pre druhých). A začali sa akčné hry, ktoré sme ukončili ráno o jednej poslednou hrou na upírov. V sobotu od rána nám Pilis spravil duchovnú obnovu a keďže každý absolvoval sviatosť zmierenia alebo aspoň rozhovor s kňazom, ledva sme sa stihli naobedovať a utekali sme na vlak. Nikomu sa domov nechcelo a tak sme skoro ani ten vlak nestihli. To by zrejme ani nikomu neprekážalo, tak nám tam bolo super. Už sa všetci tešíme na ďalšie spoločné zážitky a keby si piataci mohli vybrať, určite by to bolo už budúci mesiac.

Mária Čelková