Smer "STREČNO"

V nedeľu 22.4. nás vylákalo krásne počasie na bicykle. Futbalisti zrovna nemali zápas, miništranti mali tiež voľno a pridali sa k nám ešte niektorí z oratória a dokonca aj traja chalani z našej učňovské školy. Dohromady nás bolo 16. Namierili sme si to okolo priehrady na Strečno. Z časových dôvodov sme ho však nedobyli, teda nie všetci. Traja chalani z učňovské školy sa pod Strečnom odpojili a večer nám podali správu o dobytí hradu. Dokonca aj na chvíľu vymenili bicykel za koňa, na ktorom je zviezla nejaká pani, ktorú stretli. Ostatní sme sa však vrátili druhou stranou priehrady späť a zakončili náš výlet, ako inak než zmrzlinou. Nezostáva než poďakovať Bohu a všetkým účastníkom za krásny výlet.

Jozef Převor