Celostredisková brigáda

Dvadsiaty štvrtý deň v mesiaci si v saleziánskej rodine pripomíname Pannu Máriu Pomocnicu. Práve v tento deň v novembri sa zišlo vyše 82 členov našej miestnej saleziánskej rodiny, aby sa podieľali na úprave a uprataní našich priestorov.

Konkrétne sa brigádovalo v kostole, v areáli domu a v oratku. Začalo sa modlitbou v kostole, a následne sa prítomní rozdelili do piatich tímov. Prvý tím mal na starosti kostol, druhý vyrovnával futbalové ihrisko, tretí s názvom PTP nosil a vyhadzoval prebytočné veci, štvrtý upratal celé oratko a piaty doťahoval všetky veci, ktoré bolo ešte potrebné spraviť.

Ruku k práci priložili deti, mladí, rodiny, starší… Samozrejme nechýbal spoločný obed, ktorý sa niesol v rodinnej atmosfére.

Brigáda je naplánovaná aj na jar, tak veríme, že aj cez prácu sa opäť spojí miestna saleziánska rodina.

Lukáš “Bobor” Závodník