Adventné popoludnia

Žilina 19.12.2018 Nedeľné popoludnia na oratku počas adventu už každoročne patria adventným dielňam. Tento rok mali prvé adventné popoludnie na starosti animátori.

Animátorské dielne sa skladali zo šiestich častí. V každej z nich si účastníci mohli vyrobiť iný výrobok. Niekde sa vytvárali adventné vence, inde sa zas piekli medovníky vo veľkom. „Tak toto popoludnie hodnotím ako veľmi príjemne strávený čas v rodinnej atmosfére. Animátori ukázali svoje nadania a talenty, vďaka ktorým mohli aj rodičia s deťmi stráviť nedeľu na našom Oratku. Veľmi sa mi páčilo ako tam pobehovali deti hore dole. Fakt som si to 

užila a verím, že aj rodičia s deťmi.“ komentovala organizátorka adventného popoludnia Lucia Valúšková.

Tento rok si organizátori prichystali novinku. A to v podobe adventnej prednášky pre rodičov. O historicky prvú adventnú prednášku sa postaral don Jozef Kabina. Formátor z ponoviciátu si pripravil prednášku na tému: „Výzva adventu pre rodičov.“

Druhé popoludnie v poradí patrilo mamičkám. Počas popoludnia oratko navštívil Mikuláš. Deti mu mohli venovať svoje výtvory. Nechýbala ani prednáška pre rodičov v podaní direktora saleziánskej komunity v Žiline Pavla Dzivého.

Po mamičkách prebrali žezlo oteckovia a tretia nedeľa patrila práve ich iniciatíve. Popoludnie okorenil vianočný punč či adventná prednáška. V nej salezián don Milan Fulla hovoril o tom, ako vychovať chlapca či dievča v súčasnom svete plného gender ideológie.

Posledné adventné popoludnie bude v réžii saleziánskej komunity.

Juraj Tichý