Trocha snahy - skratka do neba

“Záchranná akcia” – vyslobodenie človeka z očistca akoby skratkou – pokračuje dnes 3. novembra a intenzívne pozýva až do 8. novembra a neprestáva ani po tomto dátume…
KTO CHCE ÍSŤ NA CINTORÍN SPOLOČNE, odchádzame od kostola:
SOBOTA – po sv. več. omši
NEDEĽA – odchod o 14:00
PONDELOK – po več. sv. omši
UTOROK – po mládežke
STREDA – po več. sv. omši
ŠTVRTOK – po več. sv. omši