Slávnosť don Bosca - deviatnik, obnova i oslava...

Posledný januárový deň sme oslávili OTCA a UČITEĽA mladých – sv. Jána Bosca. Deviatnikom s textami o láskavosti inšpirované sv. Františkom Saleským sme sa poctivo chystali na tento veľký deň. Pre rodiny bola prichystaná špeciálna obnova a takisto aj v predvečer slávnosti bola ponuka pre mladých načerpať. Samotná oslava prebehla v 2 hlavných častiach – slávnostná sv. omša v doobedných hodinách a live pásmo na nete DonBoscoShow, kde hviezdil moderátor don Bosco stvárnený 90-ročným don Jankom Tockým. Don Bosco bol a je neopakovateľným darom…