Práve dnes, 22. jaunára začíname 9-nikom blízku prípravu na slávnosť dona Bosca, otca a učiteľa mládeže. Celý deviatnik bude na našej farskej stránke, texty budeme každý deň postupne pridávať. Obsahom DEVIATNIKA bude Láskavosť dona Bosca.  1. deň 9-nika nájdete tu.  Mladých z oratka/strediska pozývame pripojiť sa k úmyslom, ktoré sme si s animátormi a vedúcimi skupín zozbierali na januárovom online stretnutí – viď obrázok.

Dnes si zároveň pripomíname bl. Lauru Vicuňovú, ktorá veľmi dobre pochopila a žila zásadu:  „rob, čo máš robiť“ . Takto hovorí v spojitosti s touto zásadou o modlitbe: „Pre mňa,“ často opakovala, „modliť sa alebo pracovať je to isté; modliť sa alebo hrať sa, modliť sa alebo odpočívať je to isté. Keď robím to, čo mi bolo prikázané, plním iba to, čo chce Boh, aby som vykonala, a ja chcem robiť práve to, čo si on praje; to je moja najlepšia modlitba.“. Tieto citáty ako aj zvyšok výberu zo “Života Laury Vicuňovej” od Augusta Crestanella nájdete v posvätnom čítaní breviára v časti pre saleziánsku rodinu na jej spomienku tu.

Ďalej ponúkame možnosť pre rodiny a animátorov i vedúcich skupín v oratku zapojiť sa do LIVE DON BOSCO SHOW svojim videovýtvorom. Samotná DBSHOW bude prebiehať v poobedných hodinách slávnosti dona Bosca 31. januára. Peknú prípravu i samotnú oslavu.