V novom roku vás znova pozývame na sériu formačných stretnutí “Chceme o tom hovoriť!” Prednáška na tému “O výzvach rodičovstva v digitálnej dobe” s hosťkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia sa uskutoční v piatok 9. februára o 18:30 v aule D.