Májová cds a formácia animátorov

V sobotu 19.5. sa v žilinskom oratku opäť stretli mladí animátori na formácii. Začali sme duchovnou obnovou na tému, ktorú treba preberať hlavne v tejto dobe- čistota. V silentiu sme rozmýšľali nad otázkami týkajúce sa tejto témy a duchovnú obnovu sme ukončili sv. omšou v kaplnke. Mohla sa začať formácia.

Hlavnou náplňou bol strach a jeho prekonávanie. Mali sme rôzne úlohy ako prekonať svoj strach, vzdať sa komfortu a nájsť v sebe odvahu hodnú animátora. Rozdelili sme sa do troch skupín a museli sme splniť tri úlohy. Mali sme hľadať kľúč v krabici, do ktorej sme nevideli a nakoniec tam ani nebol. Vlastne tam nebolo nič. Mali sme však s odvahou tú ruku vopchať dnu a hľadať kľúč. Ruky sme strkali do nádoby s kľúčikom po slepiačky a náhodou v nej boli aj myši. Alebo sme museli prekonať nechuť a zjesť kravské vnútornosti. Niektorí z nás museli prekonať najväčší strach zo všetkého a to naučiť a zatancovať tanec. Oddychový čas sme trávili na ihrisku v nafukovacích guliach a hrali buble football. Samozrejme nechýbala zábava, hry a jedlo. Bol to dobre využitý čas a nás  mladých animátorov to posunulo zas ďalej.

Katarína Kormančíková