Pomôž Saleziánom nastaviť ZRKADLO

Saleziáni sa zamýšľajú nad svojou IDENTITOU – AKÍ MAJÚ BYŤ V DNEŠNEJ DOBE. V tomto formulári nájdeš OTÁZKY. Odpoveďou na tieto otázky im môžeš v tom pomôcť. Odpovedať sa dá do 31. decembra 2018.  Otázky sú určené pre mladých od 16 do 30 rokov zo stredísk, ktoré prichádzajú do kontaktu so saleziánmi (SDB). Odpovede sú anonymné. Nijako nebudeme pátrať a spájať odpovede s konkrétnymi osobami. Ale
môžeš sa aj podpísať, ak chceš 😉
Podľa metodiky určenej našou hlavnou radou v Ríme Tvoju odpoveď spolu s ostatnými odpoveďami mladých z Tvojho okolia najprv prečítajú bratia v komunite, pod ktorú tvoje stredisko patrí. Potom sa na všetky odpovede pozrieme aj spolu – na celoslovenskej úrovni a výsledky prinesieme do diskusie na Provinciálnej kapitule. Tvoja otvorenosť a ochota odpovedať nám pomôžu zlepšiť sa. Vopred Ti ĎAKUJEME!