Vždy pripravený

Dominik sa od jedného času zdravotne necítil najlepšie. Chorľavel, slabol, bledol, kašľal, vyzeral, akoby ho preskočila smrtka. Ale nesťažoval sa. Don Bosco ale aj oratoriáni ho s obavami sledovali a tíško si šepkali: Čo len s tým Dominikom bude…? 

Niekoľko chlapcov z oratória už zomrelo a don Bosco vedel, že na dve veci by mal byť kresťan vždy pripravený: „Na prijatie Pána Ježiša v Eucharistii a na smrť, teda prechod do večnosti.“ Náš vychovávateľ aj preto dbal, aby chlapci pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia. Zaviedol pre nich mesačnú pobožnosť dobrej smrti. 

V čom spočívala? Najprv bola krátka prednáška, alebo príhovor. Potom nasledovalo ticho na spytovanie svedomia a stanovenie si predsavzatia do nového mesiaca. A nikdy nesmela chýbať spoveď. Po nej bola omša i radostné pohostenie. No ešte pred rozchodom sa chlapci zvykli pomodliť za toho, kto prvý z nich zomrie. 

Keď už chorľavý Dominik cítil, že je to s ním ozaj zlé, povedal: „Nehovorme za toho, kto prvý umrie, ale za Dominika, ktorý prvý umrie.“ Jeho bolestný výraz svedčil, že veľmi trpí. 

Don Bosco urobil všetko pre záchranu svojho mladého priateľa. Mal skúsenosť, že vzduch a prostredie rodného kraja veľmi napomáhajú zdraviu človeka. Preto ho poslal domov k rodičom. No už bolo rozhodnuté. 

Nebeský Otec ho chcel mať pri sebe. A nám ho chcel dať za vzor. Dominik 9. marca 1857 zomiera. No nebola to smrť spojená s bedákaním. Naopak. Tesne pred posledným výdychom sa mu z pier ozvali slová: „Ó, aké krásne veci vidím…“ Nuž, aký život, taká smrť i večnosť. 

Námet na zamyslenie: „Dominik“ znamená „Pánov“ a takým sa aj stal. Smrťou sa narodil druhýkrát – pre nebo. A keďže sa priatelil s Ježišom a Máriou, k priateľom sa ide s dôverou, priatelia pomôžu… Najmä keď človiečik predtým urobí všetko potrebné. Dominik chcel byť svätým, teda patriť do spoločenstva nebešťanov a preto Pán istotne povedal: Prečo nie? Poď priateľ môj, niet prekážky… Akoby to bolo pekné aj v našom prípade. Alebo je nejaká prekážka? Rýchlo sa jej zbavme! Ako často sa spovedáš? A spovedáš sa dobre? 

Modlitba: Dominik, ty si sa nebál spovede. Rád si prijímal Eucharistiu, modlil sa ruženec a preto si sa ani nebál smrti. Prosíme ťa, pomôž nám zbaviť sa strachu. Nech sa cítime slobodné Božie deti, ktoré ľúbia Nebeského Otca a chcú sa k nemu vrátiť. A nech vieme k tomu používať prostriedky, ktoré nám dal Ježiš.  (Otčenáš + 3x Zdravas).

Predsavzatie: Urobiť si dobrú, veľmi dobrú svätú spoveď.