Pár slov z inej dimenzie

Osadenstvo oratória na Valdoccu prijalo správu o smrti Dominika veľmi emotívne. Chlapci nevedeli, ako ju spracovať… Do srdca sa im tlačil smútok z jeho odchodu i radosť, že istotne je v nebi. „Ale žeby Dominik odišiel bez rozlúčenia?,“ tak eschatologicky hútali niektorí jeho priatelia. 

„To nikdy nerobil. Bol dobre vychovaný,“ dodali mladí murári a iní chlapčenskí teológovia. 

A Dominik sa rozlúčiť prišiel, ba i prehovoril. Asi po mesiaci sa donovi Boscovi „prisnil“, či skôr zjavil a doniesol mu radostnú správu: „Don Bosco, som v nebi…“

Rozprúdila sa dlhšia debata, v ktorej mu don Bosco nezabudol pripomenúť: „A nezabúdaj nám pomáhať…“ A veru, po Dominikovej smrti sa v oratóriu diali veľmi sympatické veci… K tomu treba poznamenať, že don Bosco mal milosť zvláštnych snov, alebo ak chcete vízií. V jednej z nich sa mu 6. decembra 1876 opäť zjavil Dominik. Don Bosco ho videl v nebi. Vznešene stál medzi mnohými klerikmi a kňazmi. Bol tam v bielučičkom obleku. Jeho telo žiarilo a bolo nádherne premenené. 

Nuž keď sa don Bosco vynadíval na tu krásu, našiel odvahu a spýtal sa Dominika: „V tvojom živote si sa cvičil v cnostiach. Čo ti bolo pri umieraní najväčšou útechou? Cnosť čistoty, pokojné svedomie, nádej na raj, alebo dobré skutky?“ 

A predstavte si len! Dominik s úsmevom odpovedal takto: „Čo ma pri umieraní najviac posilňovalo, bola pomoc Matky Vykupiteľa.“

Viac k slovám Dominika povedať nemusíme. Hovoria sami za seba – predovšetkým však hovoria za Božiu Matku: Šťastný je ten, kto ju miluje a má k nej vrúcny vzťah. Matka nikdy nikoho neopustí! Amen.

Námet na zamyslenie: Dominik je dôkazom, že aj krátky život môže človeku postačiť. Svätý Otec Pius XI. ho charakterizoval ako „vzrastom malého, ale duchom veľkého obra“. Pápež Pius XII. ho v roku 1950 vyhlásil za blahoslaveného a v roku 1954 za svätého. Jeho telesné pozostatky sa nachádzajú v Turíne, v bazilike Márie, Pomocnice kresťanov. Nezabudnime: Sviatok Dominika Savia slávime 6. mája. A už len pripomeňme: Čo sa oplatí žiť? Ako často si pokladám otázku zmyslu? Ktoré veci nebudem nikdy banovať? 

Modlitba: Svätý Dominik, tvoje veľké tajomstvo bolo v slovíčku: „Chcem.“ Mal si úžasne pevnú vôľu a doťahoval si veci. Prosíme ťa za mladých na celom svete, aby sa nebáli pracovať na sebe. Aby pochopili, v čom spočíva zmysel života, aby uverili, že cieľom je dostať sa do neba a že cesta k tomu sa volá povolanie. Svätý Dominik, sprevádzaj a oroduj za nás. Amen. (Otčenáš + 3x Zdravas + na úmysel Svätého Otca).

Predsavzatie: Presvedčiť sa, že konať dobro prináša radosť a šťastie.