Excelentná spiritualita

Don Bosco raz kázal o svätosti a hovoril o nej asi takto: „Viete, stať sa svätým nie je vôbec ťažké. Ba naopak, je to ľahké. Len treba chcieť.“ 

Keď to Dominik počul, pevne sa rozhodol: „Za každú cenu sa chcem, ba musím stať svätým!“ Myslel si, že to dosiahne zvláštnym umŕtvovaním. A tak začal konať. Dával si do postele polená, do topánok kamenčeky, rozdával svoje jedlo druhým… Našťastie to don Bosco zbadal a múdro ho usmernil: Počúvaj Dominik… Je pekné, že sa chceš stať svätým, ale musíš ísť na vec trochu inak.“

A čo by ste mi poradili? Veľmi túžim byť svätý,“ otvoril srdce mladík svojmu duchovnému otcovi a skoro ani nedýchal, taký bol zvedavý na rady skúseného kňaza. A ten pokračoval: Recept na svätosť je jednoduchý: Plň si povinnosti a slúž Pánovi v radosti.“

Len toľko?,“ zaradoval sa Dominik. Rada sa mu zapáčila a začal sa podľa nej riadiť. V praxi to vyzeralo veľmi jednoducho: S radosťou si plnil všetky svoje povinnosti. 

Dominik pochopil, že dobrý duchovný život nie je život v smútku, ani v úniku od bežného života. Uvedomil si, že vzťahy treba rozvíjať v iskrivej radosti a tú radosť treba vnášať do života. Ako refrén hymnu, sa mu nieslo v mysli: Náš Boh predsa nie je Bohom smútku, ale radosti! 

Neskoršie sa rada vyvinula do vzorca svätosti: Sv = a + b – c. Ide o počiatočné písmena talianskych slov:  a – allegro, znamená veselý; b – buono, znamená dobrý; c – cattivo, znamená zlý. Čiže svätosť znamená: byť veselý + dobrý zlý. Ktosi vzorec svätosti poslovenčil a má podobu: Sv = v + d – z (veselý + dobrý – zlý). A máme excelentnú spiritualitu.

Námet na zamyslenie: „Budem sa snažiť slúžiť Pánovi v radosti, je nadčasové tvrdenie, ktoré je blízke všetkým mladým ľuďom. Je to dobrá rada, lebo radosť prebúdza úžasnú energiu a nijakú službu nám už nebude ťažké vykonať. Radosť zapaľuje srdce nadšením. Po radosti každý túži a jej nedostatok spôsobuje osobné katastrofy. Darcom radosti je Ježiš a podmienkou, aby sa usadila v hociktorom srdci, je mať ho čisté. Bývaš smutný? Prečo? Ktoré myšlienky ti prinášajú smútok? Vieš ich „vymeniť?

Modlitba: Dominik, ty si si pri prvom svätom prijímaní dal predsavzatie: Radšej zomrieť, ako zhrešiť, a: Ježiš a Mária budú mojimi priateľmi. Potom si k tomu pridal heslo: „Slúžim Pánovi v radosti, a tak si vytvoril spiritualitu, ktorá ťa priviedla k svätosti. Nauč aj nás radostne žiť s Ježišom a Máriou. (Otčenáš + 3x Zdravas).

Predsavzatie: Presvedčiť sa, že životný štýl Dominika je najlepšia voľba, lebo prináša šťastie.