Dominikove dve lásky

Dominik mal rád ľudí, ale nadovšetko ľúbil Ježiša a Máriu. Mal mimoriadnu úctu k Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej. Je známe, že dlho zostával po svätom prijímaní v kostole a ďakoval za to, že mohol prijať Ježiša do svojej duše. Raz sa stalo, že neprišiel ani na raňajky… Ba ani na obed ho nikto nevidel. Jeho kamaráti ho začali hľadať a keď ho nenašli, zvestovali „mimoriadku“ donovi Boscovi: „Don Bosco, Dominika niet!“

„Akože niet?,“ čudoval sa don Bosco.

„Od omše ho nikto nevidel…“ zvestoval s vypučenými očami posol zvesti.

Don Bosco sa zamyslel a potom povedal len jediné slovo: „Aha…“ 

Vedel, kde ho nájde. Išiel do kostola a Dominik tam bol. Ale v akom stave…! Vznášal sa nad zemou, akoby ho niečo priťahovalo k nebu. Keď sa precitol, ospravedlňujúco povedal: „Och, prepáčte, som akýsi roztržitý…“ 

Udalosť sa odohrala v kostole svätého Františka Saleského. A iná udalosť, ktorá hovorí o Dominikovej úcte k Eucharistii sa zase odohrala v uliciach Turína. Stalo sa, že kňaz niesol Eucharistiu. Miništrant zvonením upozorňoval, že Kráľ kráľov ide okolo nich. Dominik hneď vedel, čo sa patrí. Bez otáľania si kľakol. No vedľa neho stal akýsi vyfintený generál, ktorý sa ani len nepohol. Stal tam ako kôl v plote. 

Dominik vybral vreckovku a rozprestrel ju pred vojaka. Potom ho s úsmevom upozornil: „Pane, môžete si kľaknúť? Teraz sa už nezašpiníte…“ Povedal to tak láskavo a očarujúco, že vojak ani len nemukol. Kľakol si na kolená, vedľa vreckovky. Rovno do blata.  

Nuž a Pannu Máriu Dominik nazýval svojou mamou. Mal ju vo veľkej úcte. Často sa modlil ruženec a chodil na Mariánske pobožnosti. Na podnet dona Bosca založil „Družinu Nepoškvrnenej Panny Márie“. Do stanov tejto skupiny vložil Dominik šírenie úcty k Ježišovi a k Panne Márii. Len tak na okraj: Z tejto skupinky vzišlo veľmi veľa kňazov.

Námet na zamyslenie: Prečo Dominik miloval Ježiša a Máriu? Dobre ich poznal a zistil akí sú nádherní, dobrí, nežní, láskaví a ako nám chcú dobro… Poznanie je prvý krok k láske. Nejde sa totiž zaľúbiť do niekoho, koho nepoznáme. To je ako chcieť hovoriť po anglicky a vôbec sa neučiť slovíčka… Spoznávaš Ježiša a Pannu Máriu? Vieš ako na to? Zaujíma ťa to?

Modlitba: Dominik, ty si sa v škole dona Bosca naučil, ako sa dá spoznať i milovať Ježiš a Mária. Prosíme ťa, nauč to aj nás. Nauč nás vnímať prítomnosť Ježiša v Eucharistii a Pannu Máriu pri modlitbe ruženca. Potrebujeme to pre rast v láske k nim. (Otčenáš + 3x Zdravas). 

Predsavzatie: Urobiť si poklonu Sviatosti Oltárnej a duchovné sväté prijímanie.