Počítať aj s iným svetom

Turín ovládla zubatá. Teda k slovu i k činom sa hlásila „tetka smrtka“. A činila sa! Nevyberala si, napadla ulicu za ulicou, dom po dome. Ako k tomu došlo? Mesto sa rozrástlo, hygiena sa nedodržiavala, všade sa kopili smeti, odpadky… Potkanom a iným hlodavcom sa darilo a vo vzduchu visela otázka: Kedy niečo vybuchne? 

Nešťastie nenechalo na seba čakať a v roku 1854 sa rozšírila v meste cholera. Šľachta a boháči utekali na parádnych kočoch do vidieckych sídel. Kto mohol, z mesta utiekol. Ale mnohým sa to nedalo. Chudobní, starí a nevládni zostali v meste. Chorí veľmi trpeli. Boli opustení, hladní, smädní… a ľudia sa im báli pomôcť, aby sami nedostali „čiernu“ chorobu. 

Don Bosco, vidiac tento zúfalý stav nakazených ľudí, zvolal svojich chovancov a takto prehovoril: „Chlapci, viete aké nešťastie nás postihlo. Ľudia zomierajú bez pomoci… Nájde sa medzi vami niekto odvážny, kto by išiel pomôcť týmto nešťastníkom?“ 

Dominik sa prihlásil medzi prvými. A jeho príklad strhol aj iných: „Pôjdem aj ja!“ 

„Aj ja! Aj ja!…“ Hneď sa našlo cez desať odvážlivcov. A potom ďalší…

Don Bosco so slzami v očiach prehovoril: „Je to veľmi nebezpečné, ale môžem vám sľúbiť, že nikto, kto bude mať pri sebe posvätený medailónček Panny Márie a kto bude v milosti posväcujúcej, neochorie.“

Dominik a jeho kamaráti odvážne išli od domu k domu a zachránili množstvo ľudí. Iným dali útechu a ďalším povzbudenie k prechodu na druhý svet. A ešte niečo treba dodať. Z týchto chlapcov sa na choleru ozaj nikto nenakazil.

Námet na zamyslenie: Príbeh hovorí o Dominikovej odvahe i dôvere v Božiu pomoc. Dominik počítal aj s iným svetom, s inými – neviditeľnými skutočnosťami. Preto sa nebál ísť do akcie. Odvahu spojil s vierou a zmenilo sa to v ňom na dôveru. Ako ty počítaš s iným svetom? Ako dôveruješ Bohu? Máš odvahu? Cítiš sa ako „bojovník“ za dobro, alebo ako niekto, kto radšej ujde z boja? 

Modlitba: Svätý Dominik, veľmi radi by sme ťa nasledovali v odvahe, ale potrebujeme k tomu múdrosť, pevnú vôľu i dôveru v Božiu pomoc. Vypros nám, aby sme v živote počítali aj s neviditeľnými skutočnosťami a tak dosiahli odvahu i pokoj srdca. (Otčenáš + 3x Zdravas). 

Predsavzatie: Precvičiť si odvahu tým, že sa aspoň raz zasadím za dobrú vec.