Čisté srdce vidí nevídané

Keď Dominik kráčal mestom, veľmi si dával pozor, aby sa jeho zrak nekŕmil nečistými vecami. Včas dokázal sklopiť zrak, alebo obrátiť nečisté poznámky niektorých chlapcov iným smerom. Chlapci to zbadali a aj mu to zazlievali: „Pozri sa na tie plagáty raz aj ty! Veď na čo máš oči, keď sa na nič nepozeráš?“ 

Ale Dominik s veľkým pokojom odvetil: „Oči mám na to, aby som sa nimi pozeral na tvár našej nebeskej Matky, Panny Márie, keď sa k nej s Božou pomocou dostanem do neba.“ 

Povedal to jednoducho a emočne vyrovnane. Aj to svedčilo, že Dominik bol v duši veľmi čistý mladík. 

A zbadali to aj iní ľudia. Mama Margita, ktorá neustále pomáhala a slúžila chlapcom v oratóriu, videla týchto lapajov aj v mnohých iných situáciách, než jej syn. A raz mu povedala: „Janko, máš tu veľa dobrých chlapcov, ale nikto sa v kráse a dobrote srdca nevyrovná Dominikovi Saviovi.“ 

Don Bosco bol maminou poznámkou milo prekvapený a spýtal sa jej: „Mama, ako to myslíš?“ 

A ona to zdôvodnila takto: „Stále ho vidím modliť sa. Zostáva v kostole aj vtedy, keď iní už vyšli von. Každý deň si cez prestávku nájde čas na krátku poklonu Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti. V kostole sa správa ako anjel v nebi. Aj jeho reč je čistá, bez nadávok… Je to mládenec s veľmi čistým srdcom.“ 

Námet na zamyslenie: Dominik mal skutočne krásnu, čistú dušu. Je obdivuhodné, že už v mladosti našiel zmysel života a zvládol to, čo aj nás tak často otravuje: prekonal nudu, bezcieľnosť, lenivosť… Jeho odkaz na takýto stav je: Ak sa nudíš, skús sa priateliť s Bohom a nuda bude preč. Očistí si srdce, potom uvidíš viac a život sa ti naplní radosťou a dobrodružstvom. Ako je to s tvojou čistotou srdca? Ako je to s tvojím duchovným videním sveta? 

Modlitba: Svätý Dominik, si obdivuhodný, pretože ukazuješ ako čisto vojsť do mužného veku. Nauč nás spojiť veselosť so zbožnosťou. A pomôž mladým, prejsť z detského veku do dospelosti bez ujmy na duši. Bez straty čistoty a veselosti. (Otčenáš + 3x Zdravas). 

Predsavzatie: Urobiť aspoň jeden dobrý skutok na posilnenie vôle.