Zasiahnuť, kde treba...

Dominika sa v oratóriu raz-dva zaradil medzi chlapcov. Ba čoskoro sa stal dušou oratória. Mal bystrý postreh a vedel zasiahnuť, kde bolo treba… 

A bolo treba, lebo o bitky medzi chlapcami ani v časoch, kedy žil Dominik nebola núdza. Zvyčajne to začalo nevrlými pohľadmi, potom pokračovalo ironickými poznámkami. Na rad prišla škaredá prezývka a ostrí chlapci už aj boli v sebe. Ak sa to na prvýkrát nedoriešilo, chlapci si dohodli súboj. Vraj „férovku“. 

Tak tomu malo byť aj v ten deň na lúke, za plotom oratória. Dvaja „kohúti“ sa rozhodli vyrovnať si medzi sebou účty. A bitka to mala byť podľa ich slov: „Na život a na smrť!“ Smrtiace nástroje síce boli z doby kamennej, ale boli účinné. Bitkári sa mali totiž tĺcť kameňmi. Mnohí chlapci o súboji vedeli, ale nikto nechcel bitke zabrániť. Každý sa bál vstúpiť do sporu. „Mňa sa to netýka,“ to bola ich najčastejšia odpoveď. 

O zrážke „titanov“ sa dozvedel aj Dominik. A veru neváhal. Hneď z rána išiel uzmieriť tých dvoch galganov. No nepochodil. Ale Dominik sa nevzdával a bol na bojovom poli v pravý čas. Hnevníkom veľmi vážne povedal: „Keďže ste rozhodnutí uskutočniť svoj surový zámer, prosím vás, aby ste prijali aspoň jednu podmienku.“ 

„O čo ide?,“ zasyčali protivníci s hnevom. 

„Chcem, aby ste sa pozreli na tento kríž,“ ukázal im krížik, čo nosil na krku, „a potom hodili kameň do mňa so slovami: Ježiš pri smrti odpustil svojim vrahom a ja hriešnik ho chcem touto hanebnou pomstou uraziť.“ 

A stalo sa čosi nevídané. Obidvaja zúrivci skrotli. Kamene im vypadli z rúk. Nastalo ticho, v ktorom bolo po chvíli počuť: „Dominik, odpusť.“ Potom si bitkári podali ruky a šli na spoveď. 

 Námet na zamyslenie: Dominik vedel nájsť správne slová a v pravej chvíli ich použiť. Zdalo sa, akoby myslel len na to, ako šíriť dobro. Vedel totiž, že rozorvané srdcia opravdivo lieči iba odpúšťajúca láska. Don Bosco sa vyjadril, že Dominik mu priviedol do spovednice viac mladíkov, ako všetci vychovávatelia dohromady. Aký je tvoj apoštolát? Vieš zasiahnuť a šíriť dobro? 

Modlitba: Svätý Dominik vypros nám od Ježiša dar, aby sme mali zapálené srdcia pre šírenie radostnej zvesti o tvojej odpúšťajúcej láske. A daj nám múdrosť, kedy a ako zasiahnuť pre dobro druhých. (Otčenáš + 3x Zdravas). 

Predsavzatie: Priateľsky niekoho usmerniť ku konaniu dobra.