Bl. Alexandra da Costová

13 rokov a 7 mesiacov neprijala táto saleziánska spolupracovníčka nijaké jedlo a nápoj iba sv. prijímanie. Sv. Ján Pavol II. ju blahorečil nedávno – v roku 2004. Tento utorok sme slávili jej sviatok. Viac sa dozvieš tu.