Dnešným dňom  (12.10.2020) v Saleziánskom oratóriu rušíme do odvolania všetku stretkársku a krúžkovú činnosť, všetky podujatia, mládežnícke sv. omše a takisto aj herňu z dôvodu pandemickej situácie. Animátorom a dobrovoľníkom odporúčame využívať online priestor. Individuálne môžeme za určitých podmienok po dohode poslúžiť  sviatosťou zmierenia alebo krátkym rozhovorom alebo umožniť pristúpiť k sv. prijímaniu. Takisto prosíme animátorov a dobrovoľníkov, aby sa nebáli v prípade potreby poslúžiť vo svojom okolí podľa osobných možností a schopností tým, ktorí to budú teraz najviac potrebovať. Takto môžeme ďalej žiť ako “Dobrí kresťania a čestní občania”.

Pavol Pillár, vedúci oratka