MISIjná nedeľa - 18. október 2020

Každý rok si pripomíname v mesiaci OKTÓBER tému misií. Je tomu aj tento rok – 18. októbra. Veriaci sú už v samom základe misionári a preto je to pre nich aktuálna osobná výzva. Túto úlohu môžeme prežívať rozličnými spôsobmi. Už to, že sme príkladom je misionárske… nechajme sa povzbudiť aj POSOLSTVOM sv. otca Františka ku misijnej nedeli. Mottom jeho posolstva je citát z Iziáša: Pošli mňa (Iz 6, 8). 

Na misijnú nedeľu sa môžeme pripojiť aj k podujatiu MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC za jendotu a mier vo svete. Viac na tomto webe. A takisto aj v saleziánskych dielach sa dá zapojiť do rozličných misijných aktivít: je možnosť vziať si MISIJNÝ KALENDÁR, modliť sa za vzdialené misijné diela, podporiť misie finančne, misijné dobrovoľníctvo…