Rodina dáva krídla...

Ako často zaznievalo v rodine Saviovcov: „Dominik, ideš dnes miništrovať?“ A to malé chlapča odpovedalo: „Pravdaže, veľmi sa teším…“ A už aj sa zberal do kostola. 

U Dominika je pozoruhodné, že sa už ako päťročný naučil miništrovať. Čo je na tom zvláštne? Že aj dnes máme takýchto chlapcov? No pozor, pozor. Na všetky kňazove modlitby sa vtedy muselo odpovedať po latinsky. A nebolo ich málo. A predstavte si, on to už v tomto veku zvládol. 

Keď mal šesť rokov, začal chodiť do školy. Aj tu bol vzorom pre iných. Mal bystrý úsudok, spoľahlivú pamäť, pevnú vôľu i dobré správanie. A z rozhovorov vedel vybrať to najpodstatnejšie. 

V tom čase k prvému svätému prijímaniu pristupovali mladí ľudia až po dovŕšení dvanásteho roku. Ale Dominik sa správal tak vzorne, že jeho pán farár sa rozhodol pripustiť ho prijať Eucharistiu, hoci mal len sedem rokov

A v ten deň si Dominik dal tieto predsavzatia: 1. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. 2. Radšej umrieť, ako ťažko uraziť Pána Boha. 3. Budem sa často spovedať a na prijímanie pôjdem vždy, keď mi to spovedník dovolí. 4. Budem svätiť zasvätené sviatky.

Námet na zamyslenie: V živote Dominika vidíme, že od malička sa v ňom prebudili a pestovali dobré vlastnosti. Je to vďaka rodine, kňazovi i škole… Jeho duchovný „kariérny“ postup 5-6-7, je obdivuhodný! :-). Z Dominikovho predsavzatia vyplýva, že všetko vsadil na priateľstvo s Ježišom a Máriou. To je u kresťana to najcennejšie a on to pochopil! 

Vďaka rodine prebudil v sebe to najdôležitejšie povedomie: „Ja som šťastné Božie dieťa!“ Ako je to s tebou? Aké pocity ti prevládajú v duši? Uvedomuješ si, ako je dôležité vedieť, čo ťa rozbíja a čo zjednocuje?

 Modlitba: Svätý Dominik, nauč nás, ako sa žije v priateľstve s Ježišom a s Pannou Máriou. Nauč nás, ako im úplne dôverovať, odovzdať sa im a ľúbiť ich. Pomôžte nám navrátiť sa k základnému postoju, že sme Bohom úžasne milovaní. (Otčenáš + 3x Zdravas).

Predsavzatie: Precítiť, duchovne sa „okúpať“ v modlitbe: „Nebeský Otče, som tvoje šťastné dieťa!“