Jesenná dobrovoľnícka brigáda

Ďakujeme všetkým, ktorí si ubrali zo svojho domáceho časového rozpočtu a prišli pobrigádovať do nášho strediska. Veľmi sme sa tešili, že prišli mnohí zveľadiť priestory nášho kostola, oratória či pračovať s drevom na chate v Polúvsí. V kostole sa vytepovali stoličky, koberce umyli okná, odstránili prach na sochách kostola a krížovej ceste, ošetrili lavice.

V oratóriu sa urobil hľbkový poriadok, vyčistiť drevárničku či začať zapmkovú dlažbu a priestor pod novou fasádou oratka a mnohé iné veci. Fajnový varený obed priamo uprostred prác vo veľkom kotli spríjemnil rodinnú atmosféru. Ďakujeme ešte raz všetkým.