Bol Piatok 7.10.2022 a zároveň 1. stretnutie mladého lídra. Po tradičnej piatkovej omši sme sa presunuli do oratória, kde sme sa podľa vopred vypísaných dotazníkov rozdelili do dvoch skupín, čiže “basic” a “advance” pre pokročilých. Starší a mladší, nie na súperov. V staršej skupine sme začali tradičnou aktivitou zvanou “spŕška objatí a šťastia”. Nasledovala aktivitka zameraná na brainstorming a spoznávanie sa medzi sebou. Neskôr sme sa dostali k podstate a našej hlavne úlohe, ktorou bolo vytvoriť si vlastný tzv. vision board, teda zoznam reálnych veci, ktoré by sme v budúcnosti chceli dokázať. Pracovali sme samostatne so sprievodom motivačnej hudby. Po polhodine usilovnej práce prišla najdôležitejšia časť celého programu a to sľúbená a (verte že) lahodná VEČERA. Po menšom znova-socializovaní sme sa vrátili späť do práce. Po dokončení našich majestátnych vision boards sme si predstavili osobné ciele dvoch náhodne vybraných ľudí. Keď sme znova upreli pozornosť na naše lektorky, dostali sme pracovný list kde sme si stanovili 1 cieľ, ktorý je naozaj splniteľný a čo spravíme pre to, aby sme to dosiahli. Tohto Lídra hodnotím 10/10, téma bola veľmi dobre vybraná.

Alexandra Kadašová