Staré i nové. Otvorenie oratka spojené s históriou

4. septembra 2022 sme v žilinskom oratóriu oslavovali JUBILEUM “zrelosti” – 30ku – od prvého otvorenia oratória po komunizme. Bola to riadna oslava a jemné zaspomínanie si – to pokračuje ešte stále fotkami v miestnostiach oratka a možnosťou nakuknúť do kroniky, prípadne si “podporne” kúpiť PAMIATKOVÉ USB s výbermi fotiek za všetky tie roky, hymnami z táborov, historickými časopismi…. don Milan Fula nás “posprevádzal” na sv. omši o 11tej a následne sme sa presunuli do priestorov oratka. Po gulášovom a inom občerstvení nasledoval sprievodný program. Deti (a nielen) si prišli na svoje v dlhom a veľkom nafukovacom vlaku, zahrali si na stanoviskách, zatancovali obľúbené tanečky… Ostatní prítomní si mohli dokonca zatancovať počas ľudoviek sprevádzaných harmonikou, vypočuť songy mládežníckeho zoskupenia i zaspomínať si s hosťami na začiatky oratória.

Oslava bola spojená aj s 10. výročím športového klubu na oratóriu 1. kšk Žilina. Preto sa umelá tráva naplno využívala na futbal a zároveň sme posvätili novovybudované umelé zavlažovanie na ihrisku, ktoré zároveň prechádza väčšou rekonštrukciou a prírodná tráva tam ešte len bude rásť. 

Vešperami a požehnaním sme ukončili milú slávnosť. 

Naďalej zostáva možnosť pospomínať si na 30 rokov oratka a 10 rokov kšk cez fotky po miestnostiach oratka, kroniky… a taktiež je otvorené prihlásovanie na stretká, krúžky či iné aktivity počas roka, ako to aj mnohí využili počas slávnosti. I ORATKOshop zo svojimi spomienkovými predmetmi stále funguje. V neposlednom rade si môžete odniesť so sebou i fotku, ktorú si urobíte priamo pri našej historickej FOTOstene. Do videnia.