Chlapčenský pobytový tábor

(27.7.2020 Žilina/Poluvsie)

Pred týždňom sa 23 chlapcov rozhodlo, že sa na týždeň vzdajú pohodlia vlastnej postele a matkinej sukne, aby sa z nich počas pobytového tábora
s vojenskou tematikou
na chate na Poluvsí stali muži. Heslo tábora „Vydrž až do konca“ signalizovalo, že pobyt na chate bude drsnejší ako niekde doma na peci.
V pondelok ráno chlapci spoločne s animátormi započali svoju cestu na stanici Záriečie. Vlakom sa dopravili do Poluvsia. Pred chatou ich čakal nadporučík Ján Butkovský SDB zo základnými pokynmi. Chlapcov, teraz už regrútov rozdelili do štyroch rozličných jednotiek. Následne si regrúti prešli osobnou prehliadkou batožiny vedenú kapitánom Pilisom. Každý účastník 

 tábora dostal špeciálnu kovovú šálku z vygravírovaným menom. Potom ako sa vojsko ubytovalo v chate či v podsadách a naobedovalo sa, nasledoval výcvik vedený jednotlivými veliacimi poddôstojníkmi – animátormi. Po večeri vojaci okúsili vojenské kasíno. V prvý deň nechýbalo ani stráženie tábora, ktoré mala na starosti jednotka delostrelcov a jednotka výsadkárov.

K večeru sa dal na vojsku rozoznať mierny stres, ktorý vznikol vďaka mierne zvýšenému fyzickému či mentálnemu zaťaženiu účastníkov. Tento stres viedol k nadmernej hyperaktivite u niektorých vojakov, a tak veliaci usúdili, že tento problém sa dá vyriešiť drepovaním.

Utorkové doobedie sa po rozcvičke a výdatných raňajkách od rodiny Kaletovcov, ktorá zásobovala odvážlivcov počas celého tábora, nieslo v znamení vojenského cvičenia zvané 4 základne, ktoré v polovici prerušil dážď. Vojsko sa priatelí so športom a tak chlapci poobedie strávili meraním si síl v štyroch tímových športoch. Turnaje sa však museli prerušiť, kvôli
negatívnej až príliš moc súťaživej atmosfére. Večer na vojakov čakalo ešte vojenské cvičenie Bludičky.
Stred týždňa značil pre vojsko pochod na Čipčie a späť do základne. Do pochodu veliaci zaradili brodenie sa bystrinkou proti prúdu alebo zopár zastávok s úlohami, ktoré mali zaťažiť telo i myseľ vojakov. Pochod absolvovali všetci až na jedného nemenovaného čatára, ktorého v predchádzajúci deň poštípala včela. Všetci účastníci vojenského pochodu, túru dokončili, hoci aj s dvojhodinovým meškaním. V noci na chalanov čakala ešte skúška odvahy.

Na štvrtkové doobedie veliaci naplánovali vojenské cvičenie zvané Tanky a taktiež sa vojsku podarilo dokončiť utorkové vojenské cvičenie prerušené dažďom. Poobede vojaci pokračovali v utorkových turnajoch, ktoré však veliaci otočili na zábavu a tak nešlo až tak o samotné súperenie. Zvyšok večera chlapci strávili rozprávaním si strašidelných príbehov.
V  posledný deň tábora sa vojaci zúčastnili ešte jedného vojenského cvičenia a následne sa pustili do upratovania celého komplexu. Po tejto náročnej úlohe zamierili smer Žilina, kde na nich čakalo prekvapenie v podobe Laser Game. Organizátori nezabudli ani na duchovné požitky a každý deň všetci účastníci absolvovali sv. omšu. Taktiež mali možnosť sviatosti zmierenia.

Juraj Tichý