Oratko dnes praskalo vo švíkoch. Na prezenčkách bolo 228 podpisov. Pretože sa otváralo oratko a zapisovalo sa do krúžkov…Možno je to už dlhoročná „klasika“. No základom je viera, že sa stretnú všetci, ktorí oratku fandia a prajú mu dobre.

Tohto roku sa začalo hľadaním strateného kľúčika od oratka, cez súťaže pre všetky vekové kategórie. No a to hlavné na záver: požehnanie do celého školského roka od direktora don Peťa Lukáčika. To naše oratko potrebuje. Božie požehnanie. Pretože je veľa aktivít, veľa možností si zahrať a zabaviť. Sv. Filip Neri však dal názov „oratórium“, pretože je to miesto modlitby (z latinského orare – modliť sa). Aby bolo miestom, kde sa dá stretnúť Boh.

– FOTKY –