Ponuka krúžkov a stretiek v Saleziánskom oratóriu 2017/18        
1.Športovo-pohybová oblasť
Názov
Veková kategória
Čas
Členské/rok
Hokejbal
4.-9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ
Do 15 rokov: utorok 15:00-17:15, piatok 15:00-17:15
Starší 15-18 rokov: streda 18:30-20:30, piatok 18:30-20:30
3,- €
Tanečný krúžok
1.-6. roč. ZŠ
Pondelok 14:30-15:30
3,- €
1. KŠK (1. Kresťanský športový klub) FUTBAL 
Prípravka ročník 2008-2009
Žiaci ročník 2003-2007
prípravka – streda o 15:30
žiaci – utorok a štvrtok o 16:00
Prípravka 20,- €
Žiaci 50 a > €
Volejbal
SŠ + vyššie
Sobota 18:30
3,- €
       
2. Esteticko-kultúrna oblasť
Orchester
4.-9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ
Piatok – nácvik 17:00
3,- €
Divadelný krúžok
druhý stupeň ZŠ, celá SŠ
Utorok 15:30
3,- €
Spevácky krúžok
3.-9. roč. ZŠ, dievčatá
Piatok 16:45
3,- €
Gitara (základy, akordy)
4.-9. roč. ZŠ, SŠ
dohodou
3,- €
         
  3. Formačná oblasť
Miništranti
1.-7. roč. ZŠ
štvrtok 15:30 – 17:10 (+ sv. omša) 2.-3. trieda ZŠ
piatok 15:30 – 17:10 (+ sv. omša) 4.-5. trieda ZŠ
piatok 15:30 – 17:10 (+ sv. omša), 6.-8. trieda ZŠ
3,- €
Rovesnícke partie
druhý stupeň ZŠ, celá SŠ
Podľa záujmu, dohodou
3,- €
     
    4. Vzdelávacia oblasť
Astronomický krúžok
druhý stupeň ZŠ, celá SŠ
Piatok 18:30
3,- €
Doučovanie Mt, Sj, …
1.-9. roč. ZŠ
Dohodou
3,- €
         
    5.Pracovno-technická oblasť
Vláčikový krúžok
druhý stupeň ZŠ, celá SŠ
Piatok 18:30
3,- €
       
    6. Pre dospelých
Ping-pong
Muži 30+
Pondelok 20:00
3,- €
Keramika a iné
Mamičky
Dohodou
3,- €

 

V prípade záujmu môžete kontakovať Mariána Drahoša, 0902 131 944