Chceme vynoviť vstup do saleziánskeho domu, kde bude zároveň výťah na horné poschodia a priestor pre … video