Projekt

Niekedy na jar sa nám podarilo napísať projekt s názvom Akčné víkendy pre mladých dobrovoľníkov. Cieľom projektu je naučiť starších animátorov a dobrovoľníkov zaujímavé lanové a iné adrenalínové zručnosti, ktoré sú atraktívne pre mladých ľudí, pritiahnuť mladých ľudí na pravidelné stretká a podporiť ich v ich záujmovej činnosti a v budúcnosti využiť materiálne vybavenie pre ďalších záujemcov pri podujatiach Domky.

Materiálne vybavenie sme nakúpili v Alphasporte, kde nám ponúkli výhodné podmienky. Prvé stretnutie sa uskutočnilo na skalách v Porúbke, kde sme si trénovali pod dozorom starších dobrovoľníkom rôzne lezecké techniky. Druhé stretnutie sa nám podarilo zorganizovať vo Veľkej Fatre, kde sme hlavne tých mladších učili základné lanové techniky. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj v ďalších týždňoch.

Projekt podporil  Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis