Letný prímestský tábor 2019

Letný Prímestský Tábor 2019, ktorý sa uskutočnil od 1. do 5. júla, s názvom “V hlave”, opäť i tento rok spojil mnoho animátorov, detí i rodičov zo saleziánskej komunity. Počas piatich dní deti spolu s animátormi prežívali ťažkosti i radosti hlavnej postavy príbehu Mii. Animátori spolu s organizačným tímom na čele ktorého bol Direktor don Pavol Dzivý, pripravovali tábor už viac ako dva mesiace dopredu. Táto príprava zožala ovocie hlavne v posledný deň tábora, kedy prácu animátorov mohli vidieť aj rodičia detí. Môžeme povedať, že i tento rok sa opäť spojili všetci ľudia s veľkým srdcom a spoločne pripravili pre deti prvý prázdninový týždeň naplnený radosťou a zážitkami.

Lucia Valúšková