Bodka za prázdninami - celoslovenské stretnutie na konci prázdnin

(1.9.2020 Levoča/Žilina ) Posledný prázdninový deň už tridsaťpäť rokov v saleziánskej komunite patrí Bodke. Na Bodke sa stretne takmer všetko osadenstvo mužského pohlavia zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska. Akciu zväčša organizujú saleziánski novici alebo ponovici.

Chlapci z oratka spod Dubňa sa však stretli dva dni pred Bodkou, aby spoločne navštívili Tatry. V sobotu večer dorazili do popradského oratória, ktoré sa stalo ich základným táborom na najbližších pár dní.

V nedeľu ráno sa výletníci povzbudení výdatnými raňajkami vydali do Vysokých Tatier.  Animátor Marek Juriga okomentoval tatranské dobrodružstvo:

Navštívili sme tri tatranské plesá – Štrbské, Popradské a Batizovské. Niektorí chlapci prvýkrát prekonali výšku 2000 metrov nad morom. Najvyšším vrchom bola Ostrva. Cestu nám spríjemňovali krásne výhľady. Učaroval nám náš najvyšší vrch – Gerlach, ktorý sme mali ako na dlani.“

Pondelok ráno sa chlapci vydali do Levoče. Úvod programu patril súťaži Grammy Bodkár o najlepšiu scénku. Každé stredisko si malo pripraviť scénku na tému „Hlas volajúceho na púšti“.  Nasledovalo spytovanie svedomia spojené so sviatosťou zmierenia. Účastníci si potom naplnili prázdne brušká, aby mali dostatok sily na pripravené workshopy alebo veľkú hru, ktorú organizátori pripravili pre mladších účastníkov. Záver tradične patril svätej omši. 

Juraj Tichý