Láska zvíťazí aj na Olympe

V poradí už druhý Zážitkový tábor sa niesol v duchu Olympu. Na lúku do Kláštora pod Znievom prišlo spolu skoro 45 detí na prelome júla a augusta stráviť spolu skvelý týždeň plný hier a zábavy. Zlepšili sa v boji a odvahe, pomohli mocnému Zeusovi zatvoriť Pandorinu skrinku či poraziť Minotaura, ukradnúť kyklopom zlaté rúno a získať 12 hlavným bohom späť ich moc, ktorú im zlá pýcha Hybris vzala. A hoci sa celý týždeň mal uberať iným smerom, každý sa napokon vďaka tomuto nečakanému dobrodružstvu s bohmi Olympu naučil to najdôležitejšie a to, že bez lásky by nebolo nič.

Pavol Štefanec