Celoslovenské miništrantské stretnutie

Počas posledného februárového víkendu Žilina hostila celoslovenské SMS. Na priebeh podujatia sme sa opýtali troch účastníkov.

Q: Čo to bolo za stretnutie? R: Bolo to Saleziánske miništrantské  stretnutie.

Q: Ako si sa dozvedel o tomto stretnutí ?  Janko Butkovský nám o tej akcii povedal a tak sme sa prihlásili.

Q: Kde ste spali? Spali sme na našom žilinskom oratku.

Q: Bola tam aj nejaká vzácna osobnosť? Bol tam salezián don Jožko Luscoň.

Q: Odkiaľ boli ostatní účastníci? Boli tam rôzne saleziánske strediská napr.: Humenné, Bardejov-Poštárka, Košice-Tri hôrky, Domka Lisková , Poprad , Prešov, Bratislava, Námestovo a iné.

Q: Čo ste robili v sobotu doobeda? Mali sme rôzne workshopy. Dokonca bol tam aj taký workshop, ktorý sa týkal grékokatolíckej cirkvi, ktorý mal na starosti don Peter Ondrej (zvaný PEGAS).

Q:Aké bolo najlepšie jedlo? Palacinky a rezne.

Info zisťoval Jakub Baleja